Du är här

Plåtbockning

Kantpresscell

Tillverkningsmetod Kantpressning med robot nyttjas för automatiserad bockning av plåt genom pressning mellan två verktyg.

Kantpressning

Tillverkningsmetod Kantpressning nyttjas för att bocka plåt genom pressning mellan två verktyg.

Kantvikning - Driven

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där plåten kläms fast mot arbetsbordet med en övre kilformad pressfot medan en roterande motoriserad del bockar plåten

Kantvikning - Manuell

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där plåten kläms fast mot arbetsbordet med en övre kilformad pressfot medan en roterande del bockar plåten.

Manuell lådbockning

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där plåten kläms fast mot arbetsbordet med en övre uppdelad kilformad pressfot medan en roterande del bockar plåten.

Panelbockning

Tillverkningsmetod Panelbockning är en metod där klippta eller skurna plåta kan bockas med automatik.

Rundvalsning av plåt

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där plåten passerar mellan valsar som ger en löpande radiebockning.

Rundvalsning av plåt, CNC

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där plåten passerar mellan styrda valsar som ger en löpande bockning med möjlighet till varierande radie.

Spiralsvetsning av rör

Tillverkningsmetod Tillverkning av rör utifrån coils där materialet rullbockas i vinkel för att skapa en spiral som löpande svetsas till ett rör.

Strykbockning

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där arbetsstycket kläms fast mot en dyna medan verktyget bockar genom en strykande rörelse.