Du är här

Spiralsvetsning av rör

Tillverkning av rör utifrån coils där materialet rullbockas i vinkel för att skapa en spiral som löpande svetsas till ett rör.

Beskrivning
Illustration av Spiralsvetsning av rör

Hur fungerar metoden

Utgångsmaterialet matas från coils och planriktas innan det når de snedställda rullvalsarna som löpande rullbockar materialet till en spiral. Materialets kanter renskärs vanligtvis för att uppnå en ren materialyta samt för att minimera variationer i bredd.

Valsvinkeln är inställd så att spiralens längsgående kanter möts för att sammanfogas genom kontinuerlig svetsning.