Du är här

Formning

Bandbockning med standardverktyg

Tillverkningsmetod Plastisk bearbetning av tjockare band eller plattstång där ämnet stegvis matas fram, bockas och slutligen klippas loss.

Bokstavsbockning

Tillverkningsmetod Plastisk bearbetning där ett metallband stegvis matas ut och bockas i ett plan.

Chockformning plåt

Tillverkningsmetod Plastisk formning av plåt genom detonering av en explosiv laddning.

Chockformning rör

Tillverkningsmetod Plastisk formning av rör genom detonering av en explosiv laddning.

Djupdragning

Tillverkningsmetod Djupdragning nyttjar tryck- och dragkrafter för att forma en plåt till en djupvälvd kropp.

Dragbockning av rör

Tillverkningsmetod Plastisk bearbetning där ett rör kläms och roteras mot en radiemall.

Excenterpressning - Automatiserad

Tillverkningsmetod Excenterpressning formar ett arbetsstycke, vanligtvis automatiskt matad bandplåt eller tråd, genom att pressa det mellan en övre och en undre verktygshalva.

Excenterpressning - Singelmatad

Tillverkningsmetod Excenterpressning formar ett arbetsstycke genom att pressa det mellan en övre och en undre verktygshalva.