Du är här

Excenterpressning - Singelmatad

Excenterpressning formar ett arbetsstycke genom att pressa det mellan en övre och en undre verktygshalva.

Beskrivning
Illustration av Excenterpressning - Singelmatad

Hur fungerar metoden

Excenterpressning av ett arbetsstycke [1] utförs genom att placera detta på en undre verktyg [2] varpå ett övre verktyg [3] sänks/slås därefter ned med en pålagd presskraft genererad av en excenterpress.

Verktygen liknar till stor del de som används i stansning men är här ofta specialtillverkade för att kunna framställa detaljerna i stora volymer på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Vardera verktyg kan innehålla en mängd olika typer av operationer som utsätter arbetsstycket för stansning, klippning och/eller plastisk formning.

Presskraft
Axiella rörelser som krävs vid bearbetningsmetoder såsom pressning, stansning och kantbockning genereras vanligtvis av hydralisk eller mekanisk anordning. Valet av kraftkälla beror på applikationens krävda slaglängd, presshastighet och pesskraft.