Du är här

Excenterpressning

Excenterpressning benämns utifrån den kraftkälla som används för pressoperationen. En excenterpress utför korta snabba slag genom att nyttja kraften från ett svänghjul där en excentriskt monterad slagstång kan aktiveras för att utföra ett singelslag eller flera slag efter varandra.

Excenterpressning - Automatiserad

Tillverkningsmetod Excenterpressning formar ett arbetsstycke, vanligtvis automatiskt matad bandplåt eller tråd, genom att pressa det mellan en övre och en undre verktygshalva.

Excenterpressning - Singelmatad

Tillverkningsmetod Excenterpressning formar ett arbetsstycke genom att pressa det mellan en övre och en undre verktygshalva.