Du är här

Excenterpressning - Automatiserad

Excenterpressning formar ett arbetsstycke, vanligtvis automatiskt matad bandplåt eller tråd, genom att pressa det mellan en övre och en undre verktygshalva.

Beskrivning
Illustration av Excenterpressning - Automatiserad

Hur fungerar metoden

Exenterpressning av ett arbetsstycke, vanligtvis bandplåt, utförs genom att mata fram detta på ett undre verktyg varpå ett övre verktyg pressas/slås ned med en pålagd presskraft genererad av en excenterpress.

Verktygen liknar till stor del de som används i stansning men är här ofta specialtillverkade för att kunna framställa detaljerna i stora volymer på ett så effektivt sätt som möjligt.

Verktygen kan innehålla en mängd olika typer av operationer som i ett slag utsätter arbetsstycket för stansning, klippning och/eller plastisk formning.

Arbetsstycket i form av breddanpassad slittad plåt matas av matarrullar genom riktrullar som ser till att räta ut plåten innan den förs in i verktyget.

Denna metod används även ofta som ett förtempo till rullfrormning för att skapa håltagna profiler.

Presskraft
Axiella rörelser som krävs vid bearbetningsmetoder såsom pressning, stansning och kantbockning genereras vanligtvis av hydralisk eller mekanisk anordning. Valet av kraftkälla beror på applikationens krävda slaglängd, presshastighet och pesskraft.