Du är här

Automatbockning av armeringsjärn

Bockning av armeringsjärn utifrån coils där järnet riktas, bockas och klipps till färdiga detaljer.

Beskrivning
Illustration av Automatbockning av armeringsjärn

Hur fungerar metoden

Armeringen matas löpnade från en rulle via ett riktverk fram till bockningsenheten. Själva bockningen sker genom att en roterande axeltapp trycks mot och runt en fast tapp. Momentet utförs ett eller flera gånger beroende på detaljens komplexitet. Slutligen klipper ett verktyg lös detaljen och processen upprepas.

Tapparna kan bytas ut eller flyttas för att möjliggöra olika bockningsradier.

Genom att köra två eller fler paralella trådar kan man öka produktionskapaciteten avsevärt. Stångdiameter, detaljutformning, maskinkraft och typ av riktverk styr denna möjlighet.