Du är här

Bockning

Bandbockning med standardverktyg

Tillverkningsmetod Plastisk bearbetning av tjockare band eller plattstång där ämnet stegvis matas fram, bockas och slutligen klippas loss.

Bokstavsbockning

Tillverkningsmetod Plastisk bearbetning där ett metallband stegvis matas ut och bockas i ett plan.

Dragbockning av rör

Tillverkningsmetod Plastisk bearbetning där ett rör kläms och roteras mot en radiemall.

Kantpresscell

Tillverkningsmetod Kantpressning med robot nyttjas för automatiserad bockning av plåt genom pressning mellan två verktyg.

Kantpressning

Tillverkningsmetod Kantpressning nyttjas för att bocka plåt genom pressning mellan två verktyg.

Kantvikning - Driven

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där plåten kläms fast mot arbetsbordet med en övre kilformad pressfot medan en roterande motoriserad del bockar plåten

Kantvikning - Manuell

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där plåten kläms fast mot arbetsbordet med en övre kilformad pressfot medan en roterande del bockar plåten.