Du är här

Bockning

Manuell lådbockning

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där plåten kläms fast mot arbetsbordet med en övre uppdelad kilformad pressfot medan en roterande del bockar plåten.

Panelbockning

Tillverkningsmetod Panelbockning är en metod där klippta eller skurna plåta kan bockas med automatik.

Rullbockning av rör

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där profilen trycks förbi profilerade rullar vilket resulterar i en löpande bockning.

Rundvalsning av plåt

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där plåten passerar mellan valsar som ger en löpande radiebockning.

Rundvalsning av plåt, CNC

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där plåten passerar mellan styrda valsar som ger en löpande bockning med möjlighet till varierande radie.

Rundvalsning av profiler

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där profilen matas förbi profilerade trycksatta rullar vilket resulterar i en löpande bockning.

Rundvalsning av rör

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där röret matas förbi profilerade trycksatta rullar vilket resulterar i en löpande bockning.

Spiralsvetsning av rör

Tillverkningsmetod Tillverkning av rör utifrån coils där materialet rullbockas i vinkel för att skapa en spiral som löpande svetsas till ett rör.

Strykbockning

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där arbetsstycket kläms fast mot en dyna medan verktyget bockar genom en strykande rörelse.

Sträckbockning av rör

Tillverkningsmetod Plastisk bearbetning där ett rör spänns fast i dess ändar för att dras och sträckas över en mall.