Du är här

Rörbockning

Dragbockning av rör

Tillverkningsmetod Plastisk bearbetning där ett rör kläms och roteras mot en radiemall.

Rullbockning av rör

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där profilen trycks förbi profilerade rullar vilket resulterar i en löpande bockning.

Rundvalsning av profiler

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där profilen matas förbi profilerade trycksatta rullar vilket resulterar i en löpande bockning.

Rundvalsning av rör

Tillverkningsmetod Bockande bearbetning där röret matas förbi profilerade trycksatta rullar vilket resulterar i en löpande bockning.

Sträckbockning av rör

Tillverkningsmetod Plastisk bearbetning där ett rör spänns fast i dess ändar för att dras och sträckas över en mall.

Tryckbockning av rör

Tillverkningsmetod Plastisk bearbetning där arbetsstycket spänns upp mot en fast bockmall varefter en roterande mall trycker rörets fria ände längs bockmallens kontur.