Du är här

Tryckbockning av rör

Plastisk bearbetning där arbetsstycket spänns upp mot en fast bockmall varefter en roterande mall trycker rörets fria ände längs bockmallens kontur.

Beskrivning
Illustration av Tryckbockning av rör

Hur fungerar metoden

Arbesstycket, i detta fall ett rör, spänns med en klampa [1] mot den fasta bockmallen [2]. Den rörliga mallen [3]trycks mot och dras längs radiemallen för att på så sätt bocka röret längs dess kontur genom plastisk deformation.
 
Ibland används bockkärna [4] men vanligtvis sker det utan vilket då ger runda rör ett ovalt tvärsnitt i det bockade området. 
 
Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Billig metod
Enkla verktyg
Röret kan deformeras
Begränsad till vissa rördimensioner