Du är här

Rullbockning av rör

Bockande bearbetning där profilen trycks förbi profilerade rullar vilket resulterar i en löpande bockning.

Beskrivning
Illustration av Rullbockning av rör

Hur fungerar metoden

Arbetstycket, i detta fall ett rör, trycks förbi ett ett antal rullar där radierullen [1] i samverkan med mothållande rullar skapar en bockande kraft vilket leder till en plastisk deformation. Vinkelpositionen hos styrrullen [2] styr slutlig bockradie. Samtliga rullar är profilerade enligt arbetsstycket för att motverka deformering av tvärsnittet.
Genom att ändra den styrande rullens position under processen kan bockade profiler med löpande variation av bockradie skapas. I vissa fall kan även profilen roteras för att skapa tredimensionella bockningar. 
 
Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.