Du är här

Rundvalsning av profiler

Bockande bearbetning där profilen matas förbi profilerade trycksatta rullar vilket resulterar i en löpande bockning.

Beskrivning
Illustration av Rundvalsning av profiler

Hur fungerar metoden

Arbetsstycket placeras ovanpå två nedre rullar [1]. En övre rulle [2] pressar ned profilen mellan de två rullarna. Detta orsakar en en plastisk deformation, bockning, av arbetsstycket. Rullarna är profilerade för att passa den specifika profilen vilket motverkar deformation av tvärsnittet. Profilen matas sedan genom processen genom de drivna valsarna och bockas på så sätt löpande. För att uppnå eftersträvad radie på arbetsstycket upprepas vanligtvis processen.

En varierad radie kan uppnås genom styrda rullar.

Ifall tvärsnittet är assymetriskt kan metoden resultera i vridningar i profilen. Detta kan motverkas genom att använda en tillsatsutrustning som tillför en motsatt vridande kraft.

Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.