Du är här

Dragbockning av rör

Plastisk bearbetning där ett rör kläms och roteras mot en radiemall.

Beskrivning
Illustration av Dragbockning av rör

Hur fungerar metoden

A: Arbetsstycket, i detta fall ett rör, spänns fast i en klampa [1] mot en roterbar radiemall [2]. Strax bakom klampan så omsluts röret av en medföljare [3] och en stationär glidmall [4].

B: Vid bockning så roteras röret tillsammans med rediemallen runt dess kontur medan medföljaren fungerar mothåll för de krafter som uppstår då röret genomgår plastisk deformation.

En ledad bockkärna [5] som förs in och positioneras genom röränden förhindrar att tvärsnittet deformeras.

Den följer ej med rörets rörelse utan hålls på sin position fäst i en stång genom rörets bakre ände.

Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.
Radiemall
Mall för att kontrollera utvändiga och invändiga radier
Läs mer
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Perfekt konturerade produkter
Inga repor eller skador av materialets yta
Minimal deformation av tvärsnitt
Tunnare väggtjocklekar krävs
Dyra verktyg