Du är här

Radiemall

Mall för att kontrollera utvändiga och invändiga radier

Beskrivning
Illustration av Radiemall

Hur fungerar metoden

Vardera blad representerar en specifk inner- eller ytterradie vilket placeras mot radien som skall kontrolleras.

Man kan på så sätt kontrollera att eftersträvad radie uppnåtts alternativt läsa av en ökänd radie på ett objekt.