Du är här

Manuell lådbockning

Bockande bearbetning där plåten kläms fast mot arbetsbordet med en övre uppdelad kilformad pressfot medan en roterande del bockar plåten.

Beskrivning
Illustration av Manuell lådbockning

Hur fungerar metoden

Arbetsstycket placeras på ett stationärt plant arbetsbord [1] och kläms fast av en kilformad pressfot [2]. Den roterande delen av lyfter och roterar plåten runt spetsen på den kilformade pressfoten [3] så att plåten bockas genom plastisk deformation. Bockvinklar på upp till 120 grader kan ofta uppnås.

Genom att pressfoten är uppdelad i flera delar som kan flyttas i sidled så kan man bocka lådor utan att redan bockade sidor slår emot pressfoten.

Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Enkel maskin
Låg kostnad
Manuellt opererbar
Möjliggör bockning av fler sidoror i en lådkonstruktion
Endast plåtar med tunna tjocklekar kan användas
Kräver mycket erfarenhet