Du är här

Panelbockning

Panelbockning är en metod där klippta eller skurna plåta kan bockas med automatik.

Beskrivning
Illustration av Panelbockning

Hur fungerar metoden

Panelbockning föregås av att plåtämnen klipps/stansas/skärs för att förse processen med anpassade arbetsstycken. En styrd arm greppar arbetsstycket och positionerar detta mellan bockverktygen där det genomgår plastisk deformation genom att strykas/bockas mellan verktygen. Den styrda armen positionerar därefter arbetsstycket i en ny bockningspostion och upprepar processen tills alla bockmoment är utförda och detaljen är färdigställd.

Det finns även panelbockmaskiner som kombineras med ett höglager av plåt i standardformat samt en automatstans för att uppnå full automatik från standard plåtformat till färdiga detaljer. Denna typ av upplägg kallas ofta för automatlinjebockning.

Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.