Du är här

Trådbockning

Vanligtvis syftar man till CNC-styrd trådbockning där man utifrån en spole kall eller uppvärmd tråd tillverkar detaljer genom bockning och friklippning.

Trådbockning med modulverktyg

Tillverkningsmetod Plastisk bearbetning av metalltråd där tråden matas fram och bockas med en uppsättning specialanpassade verktyg för optimal produktivitet.

Trådbockning med standardverktyg

Tillverkningsmetod Trådbockning med standardverktyg bearbetar metalltråd genom att stegvis mata fram och bocka tråden med standardverktyg.