Du är här

Trådbockning med modulverktyg

Plastisk bearbetning av metalltråd där tråden matas fram och bockas med en uppsättning specialanpassade verktyg för optimal produktivitet.

Beskrivning
Illustration av Trådbockning med modulverktyg

Hur fungerar metoden

Arbetsstycket som består av en metalltråd mats fram från en spole centrumdynan. Runt centrymdynan sitter ett antal fristående verktygshållare som växelvis skjuts in mot dynan för att bearbeta tråden. Dessa verktyg kan bestå av olika uppsättningar standardverktyg (se Trådbockning med standardverktyg) eller specialtillverkade verktyg för specifika bearbetningsmoment där tråden genomgår plastisk deformation.

Tråden matas fram successivt genom dynan och roteras tillsammans med dynan inför varje bearbetningssteg. Färdig detalj frigörs genom att tråden klipps av på önskat ställe.

Genom att använda specialverktyg kan man uppnå högre produktivitet än vid nyttjande av standardverktyg. Dock medför specialverktyg en betydligt högre initial kostnad.

Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.
Trådbockning med standardverktyg
Trådbockning med standardverktyg bearbetar metalltråd genom att stegvis mata fram och bocka tråden med standardverktyg.
Läs mer