Du är här

Trådbockning med standardverktyg

Trådbockning med standardverktyg bearbetar metalltråd genom att stegvis mata fram och bocka tråden med standardverktyg.

Beskrivning
Illustration av Trådbockning med standardverktyg

Hur fungerar metoden

Trådbockning med standardverktyg utförs genom att arbetsstycket, som består av en metalltråd [1], mats fram från en spole genom den kluvna dynan [2] med en ytterform som styr bockdiametern. Det roterande bockverktyget [3] bockar tråden runt dynan vilket resulterar i plastisk deformation. Därefter matas tråden fram till nästa bockningsposition. Hela bockstädet [4] kan roteras runt trådens axel och möjliggör på så sätt bockning i alla riktningar.

Genom att mata fram tråden mot ett vinklat verktyg kan större radier skapas eller fjädrar "spinnas".

Färdig detalj frigörs genom att tråden klipps av på önskat ställe.

Många bockningsmaskiner kan växla mellan olika uppsättningar av bockverktyg för att kunna variera bockradien eller möjliggöra andra komplexa bockningar.

Vissa leverantörer tillhandahåller denna metod med glödgad tråd där detaljen genomgår härdning direkt efter bockningstempot.

Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.
Produktexempel
Trådbockning
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Hög automatiseringsgrad
Kontinuerlig produktion
Stabil process