You are here

Trådbockning

Vanligtvis syftar man till CNC-styrd trådbockning där man utifrån en spole kall eller uppvärmd tråd tillverkar detaljer genom bockning och friklippning.

Wire bending single tool

Process Plastic deformation of metal wire where the wire is fed forward, bent in one or more steps and subsequently cut loose.