Du är här

Rundvalsning av plåt, CNC

Bockande bearbetning där plåten passerar mellan styrda valsar som ger en löpande bockning med möjlighet till varierande radie.

Beskrivning
Illustration av Rundvalsning av plåt, CNC

Hur fungerar metoden

Arbetsstycket placeras ovanpå två nedre rullar [1].  En övre styrd rulle [2] pressas ned ytan mellan de två andra valsarna genom varierat tryck/position. Detta orsakar bockning genom plastisk deformation av arbetsstycket. Genom att variera den övre rullens position under bockningsförloppet kan en mängd olika bockningstvärsnitt genereras.

För att uppnå eftersträvad radie på arbetsstycket upprepas processen tills eftersträvad radie/tvärsnitt uppnåtts.
Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.