Du är här

Kantpresscell

Kantpressning med robot nyttjas för automatiserad bockning av plåt genom pressning mellan två verktyg.

Beskrivning
Illustration av Kantpresscell

Hur fungerar metoden

Kantpressning med robot utförs genom att arbetsstycket placeras av en robot ovanpå det undre verktyget, dynan [1]. Det övre verktyget, stansen [2], sänks och deformerar arbetsstycket genom en pålagd presskraft vilket leder till plastisk deformation.

En mängd olika kantpressverktyg finns tillgängliga för att åstadkomma många deformningar av olika typer av arbetsstycken.

Då bland annat presskraft och pressdjup är viktiga parametrar som påverkar det slutliga resultatet så är dagens kantpressar vanligtvis CNC-styrda och som i detta fall även robotassisterad för maxial repeterbarhet och minimal manuell hantering.

Kantpressning
Kantpressning nyttjas för att bocka plåt genom pressning mellan två verktyg.
Läs mer
Kantpressverktyg
Kantpressverktygen finns både i standardutföranden och specialutföranden och kan vara stumma eller ha rörliga delar för att uppnå eftersträvad form. Vissa verktyg tillverkas även så att man genom upprepade pressningar med justerad plåtposition uppnår komplexa former.
Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.
Presskraft
Axiella rörelser som krävs vid bearbetningsmetoder såsom pressning, stansning och kantbockning genereras vanligtvis av hydralisk eller mekanisk anordning. Valet av kraftkälla beror på applikationens krävda slaglängd, presshastighet och pesskraft.