Du är här

Kantpressning

Kantpressning nyttjas för att bocka plåt genom pressning mellan två verktyg.

Beskrivning
Illustration av Kantpressning

Hur fungerar metoden

Kantpressning utförs genom att arbetsstycket placeras ovanpå det undre verktyget, dynan [1]. Det övre verktyget, stansen [2], sänks och deformerar arbetsstycket genom en pålagd presskraft vilket leder till plastisk deformation.

En mängd olika kantpressverktyg finns tillgängliga för att åstadkomma många deformningar av olika typer av arbetsstycken.

Då bland annat presskraft och pressdjupet ofta är en viktig parametrar som påverkar det slutliga resultatet så är dagens kantpressar vanligtvis CNC-styrda och följer förprogrammerade bockningssekvenser samtidigt som operatören, om ej robot används, löpande informeras hur arbetsstycket skall placeras inför nästa bockning.

Ofta utrustas maskinerna även med styrda anhåll i bakkant som hjälper till att positionera arbetsstycket i djupled inför varje bockning.

Maskiner avsedda för större/tyngre plåtar kan ha ett rullbord där plåten läggs för att sedan matas in mellan stans och dyna.

Kantpressverktyg
Kantpressverktygen finns både i standardutföranden och specialutföranden och kan vara stumma eller ha rörliga delar för att uppnå eftersträvad form. Vissa verktyg tillverkas även så att man genom upprepade pressningar med justerad plåtposition uppnår komplexa former.
Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.
Presskraft
Axiella rörelser som krävs vid bearbetningsmetoder såsom pressning, stansning och kantbockning genereras vanligtvis av hydralisk eller mekanisk anordning. Valet av kraftkälla beror på applikationens krävda slaglängd, presshastighet och pesskraft.