Inpex

Org.nr

516402-5784

Specialist på finmekanisk tillverkning

Inpex är ett företag som har specialiserat sig på finmekanisk tillverkning för framför allt industri. Bland annat tillverkas delar till elektronisk och medicinsk utrustning, men även annat som kräver finmekaniskt arbete i olika metaller.

Tack vare ett stort kontaktnät kan Inpex erbjuda helhetslösningar i samarbete med andra företag. Kunden behöver endast hålla Inpex uppdaterad med vad som krävs för projektet medan Inpex sköter all kontakt med samarbetspartners.

Maskinparken har växt och utvecklats i takt med kundernas krav och är självklart CNC-styrda.

Kontakter

Besöksadress

Tenngatan 29
195 72 Rosersberg
Sverige

Hemsida

Företagsinformation

Leverantörskategori

Tillverkning - Prototyp
Tillverkning - Lego
Tillverkning - System
Tillverkning - Slutprodukt

Branschsegment i fokus

Elektromekanik
Kemiindustri
Livsmedelsindustri
Marin
Medicinteknik
Verkstadsprodukter
Off shore
Processindustri
Storkök
Telecom
Öppen för breddning

Årsvolym

1 - 10
10 - 1 000
1 000 - 10 000
> 10 000

Batchvolym

1 - 10
10 - 1 000
1 000 - 10 000
> 10 000
Tjänsteområden

Tillverkning / Försäljning verktyg

Extruderingsverktyg
Pressverktyg
Formsprutningsverktyg
Fixturer
Stans- & Klippverktyg
Berörda tillverkningsmetoder [in house för tillverkande leverantörer]