Du är här

Gas-svetsning

Sammanfogande bearbetning genom löpande deponering av fyllnadsmaterial som smälts genom värme skapat via förbränning av acetylen och syre.

Beskrivning
Illustration av Gas-svetsning

Hur fungerar metoden

Syre [1] och acetylen [2] tillförs blåslampa. Blandningen består vanligtvis utav cirka 50% acetylen och cirka 50% syre, men kan variera beroende på specifikationer. Gasblandningen leds ut genom munstycket och antänds, vilket skapar en gaslåga. Gaslågen hettar upp och smälter arbetsstyckets yta och tillfört fyllnadsmaterialet, vanligtvis i form av en metallpinne [3].

Metoden kan tillämpas som frånsvetsning eller motsvetsning. Vid frånsvetsning, vanligtvis använd för tjocklekar upp till ca 3mm, riktas gaslågan framåt (se illustration) mot den ej ännu sammanfogade ytan. Vid  motsvetsning riktas gaslågan bakåt mot den sammanfogade ytan.