Du är här

Sammanfogning

Brännsvetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning av två stänger genom att föroreningar bränns bort och att värme skapas via ett övergångsmotstånd.

Bultsvetsning

Tillverkningsmetod Bultsvetsning nyttjar en elektrisk ljusbåge för att smälta fast en bult eller dylikt mot ett arbetsstycke.

Bultsvetsning robotiserad

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning som smälter samman två arbetsstycken genom alstrandet av en elektrisk ljusbåge. Utförs med robot.

Diffussionsvetsning, DFW

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning genom värme och tryck där sammanfogningen i kontaktytorna sker via diffusion av atomer.

Elektrogassvetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning som uppstår genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod, vilken smälts i närvaro av en skyddande gas.

Elektronstrålesvetsning, EBW

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning som sker i en vakuumkammare genom att värme skapas av en elektronstråle.

Elektroslaggsvetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning som sker genom smältning av en metallelektrod. Detta sker i samband med en kontinuerlig tillsättning av flussmedel.

Explosionsvetsning, EXW

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning av två metallplåtar genom värme och tryck skapat av ett sprängämne som detoneras över den övre metallplåten.

Flamlödning

Tillverkningsmetod Flamlödning sammanfogar två metaller genom att lod smälts med en öppen låga som genom kapillärverkan fyller en spalt.