Du är här

Elektronstrålesvetsning, EBW

Sammanfogande bearbetning som sker i en vakuumkammare genom att värme skapas av en elektronstråle.

Beskrivning
Illustration av Elektronstrålesvetsning, EBW

Hur fungerar metoden

Arbetsstycket positioneras i en vakumkammare [1] för att eliminera kollissionsrisken mellan elektronstrålen [2] och luftpartiklar, vilket skulle leda till att elektronerna i strålen splittras och således generera en försämrad verkningssgrad.

Elektronstrålen skapas i en elektronkanon och fokuseras genom ett magnetfält till den del av arbetsstycket som skall bearbetas. Strålens smala tvärsnitt och höga energi kan framställa en mycket smal och djup svetsfog.