Du är här

Flamlödning

Flamlödning sammanfogar två metaller genom att lod smälts med en öppen låga som genom kapillärverkan fyller en spalt.

Beskrivning
Illustration av Flamlödning
Illustration av Flamlödning

Hur fungerar metoden

Flamlödning utförs genom att godset först förbereds med applicering av flussmedel och lod vid fogen. Godset värms upp av en öppen låga, vid hålltiden smälter lodet och flyter in i spalten. Materialet snabbskyls till en temperatur lägre än lodets smälttemperatur. 

Flamlödning är den vanligaste typen av lödning, innan processen kan utföras ska flussmedel och lod appliceras på godset. Det applicerade lodet ska ha lägre smältpunkt än grundmaterialet. En öppna lågan värmer upp godset, processen kan utföras på följande sätt.

Manuellt – Operatör manövrerar handhållen låga

Semi automatiskt – Operatör instrumenterar och placerar en maskinellt styrd låga

Automatiskt – Operatör laddar/lossar gods i en helt automatiserad maskin.

Vid hålltiden lyckas processen om den kapillära kraften är större än tyngdkraften vilket driver lodet till den tänkta fogen. För att detta ska kunna inträffa och en jämn och hållfast fog ska kunna bildas bör följande grundläggande förutsättningar finnas.

- Godset ska vara rent

- Lodet ska kunna väta fogytorna (Flussmedel ska användas)

- Spalten ska vara parallell dvs ej konformad.

- Spaltbredden ska inte vara för stor.

Flamlödning kan sammanfoga två metaller med komplex geometri och krav på låga spänningsnivåer. 

Lödning kan delas upp i två delar, mjuklödning och hårdlödning. Mjuklödning utförs i temperaturer upp till 450°C vilket ger lödfogar med sämre hållfasthet än grundmaterialet. Hårdlödning utförs i temperaturer över 450°C vilket ger lödfogar med samma hållfasthet som grundmaterialet.

 

Flussmedel
Ett flussmedel är en kemikalie som agerar som ett skyddande medel för att undvika oxidation eller kontaminering av ytan. Kan för vissa applikationer nyttjas istället för skyddsgas.
Hållfasthet
Förmågan att hos ett material ta upp statiska och dynamiska laster utan att skadas
Läs mer