Du är här

Lödning

Flamlödning

Tillverkningsmetod Flamlödning sammanfogar två metaller genom att lod smälts med en öppen låga som genom kapillärverkan fyller en spalt.

Induktionslödning

Tillverkningsmetod Induktionslödning sammanfogar två metaller genom att lod smälts med en induktionsspole som genom kapillärverkan fyller en spalt.

Laserlödning

Tillverkningsmetod Laserlödning sammanfogar två metaller genom att lod smälts med en laserstråle som genom kapillärverkan fyller en spalt.

Pinnlödning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning där kabelsko löds mot arbetsstycket med lodpinne.

Svetslödning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning genom löpande deponering av fyllnadsmaterial som löpande smälts i cirka 900 grader Celsius.

Vakuumlödning

Tillverkningsmetod Vakuumlödning sammanfogar två metaller genom att lod smälts som genom kapillärverkan fyller en spalt, vakuumugnen med skyddsgas förhindrar oxidation.