Du är här

Laserlödning

Laserlödning sammanfogar två metaller genom att lod smälts med en laserstråle som genom kapillärverkan fyller en spalt.

Beskrivning
Illustration av Laserlödning

Hur fungerar metoden

Godset värms upp lokalt av en laserstråle samtidigt som lod automatiskt matas vid lasern. Lodet smälter lokalt och flyter in i spalten. Materialet kyls till en temperatur lägre än lodets smälttemperatur.

Lod kan appliceras i pulverform eller direkt vid värmningen i form av tråd. Det applicerade lodet ska ha lägre smältpunkt än grundmaterialet. Processen lyckas om den kapillära kraften är större än tyngdkraften vilket driver lodet till den tänkta fogen. För att detta ska kunna inträffa och en jämn och hållfast fog ska kunna bildas bör följande grundläggande förutsättningar finnas.

- Godset ska vara rent

- Lodet ska kunna väta fogytorna (Användning av skyddsgas eller flussmedel)

- Spalten ska vara parallell dvs ej konformad.

- Spaltbredden ska inte vara för stor.

Laserlödning kan sammanfoga två metaller med komplex geometri och krav på liten HAZ. 

Lödning kan delas upp i två delar, mjuklödning och hårdlödning. Mjuklödning utförs i temperaturer upp till 450°C vilket ger lödfogar med sämre hållfasthet än grundmaterialet. Hårdlödning utförs i temperaturer över 450°C vilket ger lödfogar med samma hållfasthet som grundmaterialet.

 

Flussmedel
Ett flussmedel är en kemikalie som agerar som ett skyddande medel för att undvika oxidation eller kontaminering av ytan. Kan för vissa applikationer nyttjas istället för skyddsgas.
Hållfasthet
Förmågan att hos ett material ta upp statiska och dynamiska laster utan att skadas
Läs mer
Laserstråle
Laserljus består av parallella ljusknippen med samma våglängd vilket gör att dess stråle, i jämförelse med ljuset från en ficklampa, går att fokusera till en extremt liten punkt.
Läs mer