You are here

Laser brazing

Translation in progress

Beskrivning
Illustration of Laser brazing

The process

Godset värms upp lokalt av en laserstråle samtidigt som lod automatiskt matas vid lasern. Lodet smälter lokalt och flyter in i spalten. Materialet kyls till en temperatur lägre än lodets smälttemperatur.

Lod kan appliceras i pulverform eller direkt vid värmningen i form av tråd. Det applicerade lodet ska ha lägre smältpunkt än grundmaterialet. Processen lyckas om den kapillära kraften är större än tyngdkraften vilket driver lodet till den tänkta fogen. För att detta ska kunna inträffa och en jämn och hållfast fog ska kunna bildas bör följande grundläggande förutsättningar finnas.

- Godset ska vara rent

- Lodet ska kunna väta fogytorna (Användning av skyddsgas eller flussmedel)

- Spalten ska vara parallell dvs ej konformad.

- Spaltbredden ska inte vara för stor.

Laserlödning kan sammanfoga två metaller med komplex geometri och krav på liten HAZ. 

Lödning kan delas upp i två delar, mjuklödning och hårdlödning. Mjuklödning utförs i temperaturer upp till 450°C vilket ger lödfogar med sämre hållfasthet än grundmaterialet. Hårdlödning utförs i temperaturer över 450°C vilket ger lödfogar med samma hållfasthet som grundmaterialet.