Du är här

Elektroslaggsvetsning

Sammanfogande bearbetning som sker genom smältning av en metallelektrod. Detta sker i samband med en kontinuerlig tillsättning av flussmedel.

Beskrivning
Illustration av Elektroslaggsvetsning

Hur fungerar metoden

Innan bearbetningen påbörjas placeras två vattenkylda skydd [1] på var sida om svetszonen för att förhindra att smältan rinner ut under svetsförloppet. Detta svetsområde fylls med flussmedel och matas sedan kontinuerligt med en metalltråd [2], vilken också agerar elektrod. Tråden kan vara solid eller rörformad och fylld med flussmedel. Arbetsstycket och elektroden spänningssätts och detta ger upphov till en ljusbåge. Denna skapar en hög värmeenergi, vilket leder till att flussmedlet, elektroden och delvis även arbetsstycket smälts till en blandning av slagg och smälta [3]. 

Metalltråden och dess styrmekanism lyfts sedan upp i takt med att svetsområdet fylls med smälta som löpande stelnar och slutligen bildar önskad svetsfog. I de fall där en liten svetsfog önskas, samt möjlighet till åtkomst finns, kan efterbehandling i form av slipning tillämpas.

Flussmedel
Ett flussmedel är en kemikalie som agerar som ett skyddande medel för att undvika oxidation eller kontaminering av ytan. Kan för vissa applikationer nyttjas istället för skyddsgas.
Ljusbåge
Kontinuerlig luftburen elektrisk urladdning
Läs mer