Ljusbåge

Illustration av Ljusbåge

Kontinuerlig luftburen elektrisk urladdning

Vid tex bågsvetsning och plasmaskärning så flödar strömmen genom en så kallad ljusbåge. Detta innebär att spänningen mellan elektroden och arbetsstycket är så pass hög att luften/gasen mellan elektronden och arbetsstycket joniseras och blir strömförande, vilket benämns som plasma.

Vanligtvis så låter man flödar strömmen i en och samma riktning, så kallad likström (DC), där elektronerna vandrar från elektroden till arbetsstycket. Då elektronerna bombarderar arbetsstyckets utan så bromsas de snabbt upp genom friktion vilket gör att rörelseenergin omvandlas till värme. Det är denna värme som hettar upp arbetsstycket till över dess smältpunkt för att antingen skapa ett snitt eller för att svetsa samman två detaljer.
I motsatt riktning flödar joner som bombarderar elektroden. Denna värmeutveckling är dock betydlig lägre

Vid svetsning av aluminium så bildas ett kraftigt oxidskikt vid likriktat strömflöde. För att motverka denna negativa effekt så använder man sig istället av växelström (AC).

Berabetning med ljusbåge genererar alltid den hälsovådliga gasen ozon vilket gör att man behöver ha god ventilation. Probelmet kan även åtgärdas genom att nyttja en skyddsgas som reducerar bildandet av ozon.

Plasma
Plasma är en gas som tillförts så pass mycket energi att den joniserats och blivit strömledande
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP