Ljusbåge

Kontinuerlig luftburen elektrisk urladdning.

En kontinuerlig ljusbåge bildas i luften mellan två elektroder när des elektriska laddning är tillräckligt stor samt att de befinner sig tillräckligt nära varandra. Luften joniseras som följd den elektriska urladdningen, vilket leder till att plasma skapas och luften mellan elektroderna blir elektriskt ledande.

Strömmen hettar sedan upp plasmat till ett par tusen grader, vilket i sin tur leder till att materialet som träffas av ljusbågen hettas upp.

Detta fenomen används bland annat med fördel inom olika svetstekniker, där metall smälts för att sammanfoga arbetsstycken i metall.

Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP