Plasma

Illustration av Plasma

Plasma är en gas som tillförts så pass mycket energi att den joniserats och blivit strömledande

Ett ämne kan befinna sig i fyra olika aggressionstillstånd beroende på hur mycket energi som tillförs. Dessa fyra tillstånd är fast, flytande, gas och plasma.

Exempelvis så kan vatten existera i flytande form, som en vätska, som en gas samt slutligen som plasma. 

Plasma innebär att atomernas elektroner frigörs från respektive atom, men elektronerna följer fortfarande med respektive kärna. I en plasma existerar därmed både joner och elektroner vilket gör att elektricitet kan strömma genom gasen. Alla atomer i gasen måste dock inte ha joniserats för att plasma ska uppnås.

Detta är vad som uppstår då en blixt går genom luften.

Atomer
Beståndsdelen av grundämnena
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP