Plasma

Illustration av Plasma

Plasma är en gas som tillförts så pass mycket energi att den joniserats och blivit strömledande

Ett ämne kan befinna sig i fyra olika aggressionstillstånd beroende på hur mycket energi som tillförs. Dessa fyra tillstånd är fast, flytande, gas och plasma.

Exempelvis så kan vatten existera i flytande form, som en vätska, som en gas samt slutligen som plasma. 

Plasma innebär att atomernas elektroner frigörs från respektive atom, men elektronerna följer fortfarande med respektive kärna. I en plasma existerar därmed både joner och elektroner vilket gör att elektricitet kan strömma genom gasen. Alla atomer i gasen måste dock inte ha joniserats för att plasma ska uppnås.

Detta är vad som uppstår då en blixt går genom luften.

Atomer
Beståndsdelen av grundämnena
Läs mer

Ordlista

Syl