Ytkonditionering av göt

Gjutna stålämnen, speciellt höglegerade, innehåller ibland ytdefekter såsom sprickor och porer som måste åtgärdas innan fortsatt formning kan ske. I annat fall är risken stor att dessa växer sig större och kan kvarstå i en färdig produkt vilka kan få stora konsekvenser. Genom att fräsa, svarva eller slipa ytan elimineras denna risk.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP