Återvinning av aluminium

Aluminium kräver en enorm förbrukning av el vid framställning vilket gör återvinningen väldigt viktig

Framställning av aluminium är en extremt krävande och lång process som förbrukar enorma mängder energi vilket gör återvinningen väldigt viktig för både ekonomiska och tidsmässiga perspektiv. Processen kan skiljas i två olika genomföranden, sluten och öppen återvinning. Sluten återvinning så blir produkten densamma som innan nedsmältning och öppen återvinning kan resultera i vilken slutprodukt som helst.

Råvarorna utgörs främst av olika typer av skrot och återvinningen genomförs via en omsmältning av aluminiumet, där viss korrigering av smältan förekommer genom att tillsätta flussmedel och i vissa fall även klorgas. Tillsatserna bidrar till ett högre metallutbyte och även högre renhet.

Omsmält aluminium används oftast i gjuteriindustrin men även som desoxidationsmetall i stålverk. Aluminiumet kan återvinnas oändligt antal gånger utan att kvaliteten försämras.

Flussmedel
Ett flussmedel är en kemikalie som agerar som ett skyddande medel för att undvika oxidation eller kontaminering av ytan. Kan för vissa applikationer nyttjas istället för skyddsgas.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP