Värmehärdbar

En metalls förmåga att härdas genom kraftig upphettning följt av vanligtvis snabb kylning vilket ökar dess hållfasthet och slitstyrka

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP