Ytjämnhet

Illustration av Ytjämnhet

Ytjämnhet är ett mått på hur slät eller grov en yta är

Med en ytjämnhetsmätare analyseras ytans profil över en förutbestämd referenlängd på objektet. Vanligtvis upprepas mätningen över olika delar av det område som skall mätas.

De registrerade ytjämnhetsprofilerna räknas om till olika ytjämnhetstal såsom:

Ra : Artimatisk medelytavvikelse - Genomsnittlig ytavvikelse

Ry : Maxhöjd - Skillanden mellan djupaste dalen och högsta toppen

Rz : Regelbundenheternas tiopunktshöjd - Medelhöjde mellan fem toppar och dalar

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP