Termisk utmattning

Cykliska värmeförändringar ger upphov till spänningar i en metall som under lång tid kan resultera i plastisk deformation och sprickbildning

Sprickinitieringen och spridningen av sprickor är beroende av antalet cykler och dess längd.

God värmeledningsförmåga, bra anlöpningsmotstånd (Motstånd mot mjuknande vid högre temp) samt god duktilitet ökar motståndet mot termisk utmattning. Även låg och jämn kornstorlek samt homogenitet motverkar sprickbildning.

Karbider i korngränserna, sprödhet och abnorm kornstorlek är faktorer som påverkar den termiska utmattningen negativt.

Duktilitet
Ett materials förmåga att genomgå permanent deformering utan att sprickor initieras.
Läs mer
Sprödhet
Ett materials oförmåga att motstå fortsatt tillväxt av en initierad spricka
Läs mer
Värmeledningsförmåga
Ett materials förmåga att leda värme från en del av materialet till en annan.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP