Stålskrot

Återvunnen stål som används vid skrotbaserad ståltillverkning.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP