Trådelektrod

Illustration av Trådelektrod

Metalltråd som nyttjas som tillsatsmaterial för gasmbetallbågsvetsning

Då ljusbågen vid Gasmetallbågsvetsning uppstår mellan denna metalltråd och arbetsstyecket så benämns tråden som trådelektrod.
Ljusbågen smälter trådelektroden vilken matas fram löpande för att skapa den eftersträvad sammanfogning, så kallat svetsförband.
Externt material som tillsätts vid svetsning kallas för tillsatsmaterial.

Mig-svetsning och Mag-svetsning är två av de vanligaste svetsmetoderna som använder sig av trådelektroder.

Trådelektroden är vanligtvis kopparbelagd för att skydda kärnan från föroreningar.
Tråden kan antigen vara solid eller varar rörformad då den kallas för rörtrådelektrod och innehåller då vanligtvis ett flussmedel eller metallpulver.

Flussmedlet omvandlas till en skyddande gas under svetsförloppet vilket gör att en externa skyddsgas ej behöver tillsättas.

Rörtrådelektroder med metallpulver har fördelen av en högre deponeringshastighet och djupare penetration. Då denna typ av elektrod används så benämns svetsningen som MCAW vilket står för Metal Core Arc Welding.

 

Flussmedel
Ett flussmedel är en kemikalie som agerar som ett skyddande medel för att undvika oxidation eller kontaminering av ytan. Kan för vissa applikationer nyttjas istället för skyddsgas.
MAG-svetsning
MAG-svetsning sammanfogar två arbetsstycken genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod, vilken smälts i en ljusbåge skyddad av en aktiv gas.
Läs mer
MIG-svetsning
MIG-svetsning sammanfogar två arbetsstycken genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod som smälts i en ljusbåge skyddad av en inert gas
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP