Du är här

MAG-svetsning

MAG-svetsning sammanfogar två arbetsstycken genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod, vilken smälts i en ljusbåge skyddad av en aktiv gas.

Beskrivning
Illustration av MAG-svetsning

Hur fungerar metoden

MIG-svetsning tillhör gruppen Bågsvetsning och dess undergrupp Gasmetallbågsvetsning (se SS-EN ISO 4063 – Grupper av svets- och lödmetoder).
På engelska benämns undergruppen GMAW vilket står för Gas Metal Arc Welding.

MIG-svetsning föregås vanligtvis av att den ytor som skall svetsas samman bearbetas (så kallad fogberedning) för att uppnå ett optimal sammanfogning (så kallat svetsförband).

Från en trådspole så matas kontinuerligt en metalltråd in mot svetspunkten. Erbetsstycket och metalltråden strömsätts för att skapa en ljusbåge mellan dessa vilket gör att både metalltråden och arbetsstycket smälts och bildare en sammanfogning av materialen efter svalnande.

Tråden benämns som trådelektrod och kan vara solid eller rörformad fylld med antingen flussmedel eller metallpulver. Ifall man nyttjar en metallpulverfylld rörtrådelektrod så brukar processen benämnas som MCAW, Metal Core Arc Welding.

För att skydda pocessen från föroreningar och oxidation så nyttjar man en skyddsgas som omlsuter svetspunkten. För denna metod är gasen aktiv vilket betydera att den, förutom att skapa en skyddande atmosfär för både ljusbågen och smältan, reagerar med processen för att bland annat tillföra mer energi vilket gör att man kan öka svetshastigheten. Gasen består vanligtvis av en blandning av syre, väte och kolioxid och dess sammansättning är kritisk för att metoden skall generera goda resultat. 

En närbesläktad metod är MAG-svetsning där gasen istället är aktiv för att reagera med svetsprocessen.

Flussmedel
Ett flussmedel är en kemikalie som agerar som ett skyddande medel för att undvika oxidation eller kontaminering av ytan. Kan för vissa applikationer nyttjas istället för skyddsgas.
Ljusbåge
Kontinuerlig luftburen elektrisk urladdning
Läs mer
MIG-svetsning
MIG-svetsning sammanfogar två arbetsstycken genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod som smälts i en ljusbåge skyddad av en inert gas
Läs mer
Trådelektrod
Metalltråd som nyttjas som tillsatsmaterial för gasmbetallbågsvetsning
Läs mer