Du är här

MIG-svetsning

MIG-svetsning sammanfogar två arbetsstycken genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod som smälts i en ljusbåge skyddad av en inert gas

Beskrivning
Illustration av MIG-svetsning

Hur fungerar metoden

MIG-svetsning tillhör gruppen Bågsvetsning och dess undergrupp Gasmetallbågsvetsning (se SS-EN ISO 4063 – Grupper av svets- och lödmetoder).
På engelska benämns undergruppen GMAW vilket står för Gas Metal Arc Welding.

MIG-svetsning föregås vanligtvis av att den ytor som skall svetsas samman bearbetas (så kallad fogberedning) för att uppnå ett optimal sammanfogning (så kallat svetsförband).

Från en trådspole så matas kontinuerligt en metalltråd in mot svetspunkten. Erbetsstycket och metalltråden strömsätts för att skapa en ljusbåge mellan dessa vilket gör att både metalltråden och arbetsstycket smälts och bildare en sammanfogning av materialen efter svalnande.

Tråden benämns som trådelektrod och kan vara solid eller rörformad fylld med antingen flussmedel eller metallpulver. Ifall man nyttjar en metallpulverfylld rörtrådelektrod så brukar processen benämnas som MCAW, Metal Core Arc Welding.

För att skydda pocessen från föroreningar och oxidation så nyttjar man en skyddsgas som omlsuter svetspunkten. För denna metod är gasen intert vilket betyder att den ej reagerar med omgivningen utan endast fungerer som en skyddande atmosfär för ljusbågen och smältan.

En närbesläktad metod är MAG-svetsning där gasen istället är aktiv för att agera till svetsprocessen

Flussmedel
Ett flussmedel är en kemikalie som agerar som ett skyddande medel för att undvika oxidation eller kontaminering av ytan. Kan för vissa applikationer nyttjas istället för skyddsgas.
Ljusbåge
Kontinuerlig luftburen elektrisk urladdning
Läs mer
MAG-svetsning
MAG-svetsning sammanfogar två arbetsstycken genom kontinuerlig tillförsel av en metallelektrod, vilken smälts i en ljusbåge skyddad av en aktiv gas.
Läs mer
Trådelektrod
Metalltråd som nyttjas som tillsatsmaterial för gasmbetallbågsvetsning
Läs mer
Produktexempel