Du är här

Kapning med Bandsåg

Kapning med bandsåg utförs av ett cirkulerande tandat sågblad som avverkar materialet genom spånbrytning.

Beskrivning
Illustration av Kapning med Bandsåg

Hur fungerar metoden

Kapning med bandsåg utförs genom att arbetsstycket spänns upp och bearbetas av ett sågtandat band som roterar runt två bandhjul. Styrningsenheter vinklar upp sågbladet för att kunna matas vertikalt genom arbetsstycket. Tänderna på bladet skär på så sätt arbetsstycket genom spånbrytning.

För mindre bandkapar så är bandhjulen ej vertikala utan lutas en aning för att minska vridningen av bandet som krävs och påverkar dess livslängd.

Vanligtvis tillförs en skärvätska för att kyla processen och möjliggöra en högre kaphastighet och minska förslitningen på bladet.

Skärvätska
Skärvätska har tre huvudsakliga syften. Kylning, smörjning samt transport av spån.
Läs mer
Spånbrytning
Det sätt en spåna bryts av
Läs mer
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Perfekt vertikalt snitt
Fin yta
Minimerad förändring av mekaniska egenskaper hos material
Tänder i ingrepp hela tiden
Liten värmepåverkad zoon vid snitt