Skärvätska

Illustration av Skärvätska

Skärvätska har tre huvudsakliga syften. Kylning, smörjning samt transport av spån.

Kylning
Vätskans goda värmeledningsförmåga gör det till ett bra kylmedium.
Kylningen av verktyget minska risken för överhettning vilket skulle leda till snabbare förslitning. Kylningen av arbetsstycket minskar dess termiska expansion samtidigt som kylningen ger en bättre spånbrytning.

Smörjning
Vätskans smörjande förmåga leda till minskade skärkrafter som tros, ej bevisat, orsakas av lägre friktionsmotstånd och minskade deformationskrafter i materialet.

Spåntransport
Vätskan hjälper även till att transportera bort spån som annars skulle kunna störa tillverkningsprocessen.

Övriga effekter
Skärvätskans har utöver dessa tre huvudområden flera andra positiva egenskaper såsom tex korrosionsskydd och rökdämpning.

Applicering
Skärvätskan sprutas antingen mot arbetsstycket och verktyget genom ställbara yttre sprutmunstycken. Många verktygshållare och verktyg har även interna kanaler som ger en förbättrad kylning och spåntransport.

Typer av skärvätskor
Vattenblandbara skärvätskor består av en uppblandning av vatten och syntetiska eller mineraloljor.
Icke vattenblandbara skärvätskor, eller så kallade skäroljor, består en ren olja/oljeblandning.

Spånbrytning
Det sätt en spåna bryts av
Läs mer
Värmeledningsförmåga
Ett materials förmåga att leda värme från en del av materialet till en annan.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP