Du är här

Skärande

3-axlig fräsning - Horisontell

Tillverkningsmetod 3-axlig fräsning där arbetsstycket bearbetas av ett horisontellt roterande fräsverktyg med styrd förflyttning längs X, Y och Z

3-axlig fräsning - Vertikal

Tillverkningsmetod 3-axlig fräsning där arbetsstycket bearbetas av ett vertikalt roterande fräsverktyg med styrd förflyttning längs X, Y och Z

3-axlig manuell fräsning - Vertikal

Tillverkningsmetod 3-axlig fräsning där arbetsstycket bearbetas av ett vertikalt roterande fräsverktyg med manuell förflyttning längs X, Y och Z.

3-axlig Portalfräsning

Tillverkningsmetod Skärande bearbetning där arbetsstycket bearbetas av roterande fräsverktyg med styrd simultan förflyttning längs X, Y och Z upphängd i ett portalsystem

3-axligt fräsverk

Tillverkningsmetod Skärande bearbetning där större arbetsstycken bearbetas av roterande fräsverktyg med styrd simultan förflyttning längs X, Y och Z.

4-axlig fräsning - Horisontell

Tillverkningsmetod 4-axlig fräsning där arbetsstycket bearbetas av ett horisontellt roterande fräsverktyg med styrd förflyttning längs X, Y och Z ihop med rotation av arbetsbordet

4-axlig fräsning - Vertikal

Tillverkningsmetod 4-axlig fräsning där arbetsstycket spänns upp i en roterbar vagga och bearbetas av ett vertikalt roterande fräsverktyg med styrd förflyttning längs X, Y och Z.

5-axlig fräsning - Horisontell

Tillverkningsmetod 5-axlig fräsning där arbetsstycket bearbetas av horisontalt fräsverktyg med styrd simultan förflyttning längs X, Y och Z samt rotation av arbetsbordet.

5-axlig fräsning - Vertikal

Tillverkningsmetod 5-axlig fräsning där arbetsstycket bearbetas av vertikalt fräsverktyg med styrd simultan förflyttning längs X, Y och Z samt rotation av en eller flera av dessa axlar.

5-axlig Portalfräsning

Tillverkningsmetod Skärande bearbetning där arbetsstycket bearbetas av roterande fräsverktyg med styrd simultan förflyttning längs X, Y och Z samt rotation av en eller flera av dessa upphängd i ett portalsystem