Du är här

Borrning

Arborrning

Tillverkningsmetod Arborrning nyttjar skärande verktyg för att bearbeta ett befintligt hål.

Ejektorborrning

Tillverkningsmetod Långhålsborrning där skärvätska tillförs och evakueras genom interna kanaler

Flytborrning

Tillverkningsmetod Håltagning genom att ett slätt och roterande verktyg pressas genom materialet som hettats upp genom friktion.

Hålsågning

Tillverkningsmetod Skärande bearbetning där arbetsstycket håltas cenom en cylinderformad såg.

Mobil arborrning

Tillverkningsmetod Spånbrytande bearbetning där ett existerande håls diameter utökas genom ett roterande skär.

Orbitalborrning

Tillverkningsmetod Skärande bearbetning där borrhuvudet både roterar kring sin egna axel och kring hålets centrumaxel.

Pipborrning

Tillverkningsmetod Spånbrytande bearbetning där hål borras med ett verktyg som tillåter spånorna att evakueras med skärvätskan via en yttre kanal.

STS-borrning

Tillverkningsmetod Spånbrytande bearbetning där hål borras med ett verktyg som tillåter spånorna att evakueras med skärvätskan via en inre kanal.