Du är här

Pipborrning

Spånbrytande bearbetning där hål borras med ett verktyg som tillåter spånorna att evakueras med skärvätskan via en yttre kanal.

Beskrivning
Illustration av Pipborrning

Hur fungerar metoden

Borrhuvudet har vanligtvis endast en skärande kant [1] och skärvätskan tillförs till skärzonen från en kanal [2] inuti borrhuvudet. För att möjliggöra långa, raka hål så stödjs borren ofta av en styrenhet [3] placerad nära ingångshålet.

Medan borren arbetar så pumpas en skärvätska in genom pipborrens kanaler med högt tryck vilket transporterar ut spånorna via en axiell yttre kanal [4].

Skärvätska
Skärvätska har tre huvudsakliga syften. Kylning, smörjning samt transport av spån.
Läs mer